A kettőscsillagok névrendszere

Napjainkban a kettős­csillagok azonosításának, megnevezésének több formája is használatos, ami a történeti fejlődés eredménye. Tekintsük át vázlatosan ezt a folyamatot a XVIII. század végétől napjainkig!

Kettőscsillagok átfogó megfi­gyelésével, kata­logi­zálásával ki más kezdett volna először foglalkozni, mint minden idők legnagyobb észlelő csillagásza, Sir William Herschel. A felfedezett párokat hat csoportba osztotta a következők szerint: I=nehéz, II=zárt, de mérhető, III=5"-15", IV=15"-30", V=30"-1' és VI=1'-2'. A párok azonosítása a csoportokon belül sorszámozással történt. A későbbi katalógusokban Herschel kettőseire a H betűhöz kapcsolt fenti jelzéssel hivatkoztak, de az 1961-ben kiadott kötött rekordszerkezetű IDS és utódja, a WDS névrendszere ezt a három részes tagozódást nem tette lehetővé, ezért az osztályjelző római számok a megjegyzésbe szorultak, az 1821-ben kiadott új katalógus objektumainak N betűjelével együtt. Mivel ez a WDS használatában nehézségeket okozott, ezért a névkód számára rendelkezésre álló három karakternyi helyet H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6 és H N formátummal kihasználva oldották meg a problémát.

A XIX. sz. első nagy kettős­csillagásza, Friedrich George Wilhelm Struve az általa felfedezett párokat rektasz­cenzió szerint besorszámozta. Az egyes objektumokra a továbbiakban neve első betűjének a kor szokása szerinti görög változatával, "Σ sorszám" formában hivatkoztak. Struve kettős­kata­lógusának két függeléke (Appendix) is megjelent, amelyet I. és II. jelölt, amelyeken belül a számozás 1-től indult. Végezetül említsük meg, hogy 1-2 tucat kettőst valamilyen meggondolásból visszavont, melyekre azután rej. (rejected) kiegészítéssel lehetett hivatkozni.

A további jelentős kettős­csillag felfedezők új rendszerei is a fentihez hasonlóan általában nevük valamilyen rövidítésével és az összesítő lista sorszámával kerültek elnevezésre és hivatkoztak rájuk. Elmondható, hogy a csillagászok a kettősök már létező neveit használták, ha tudtak róla és egyértelmű volt az azonosság is, ami azért nem mindig volt így. Hogy nem lehetett hibátlanul végrehajtani a megfigyelt párok elnevezését, azt napjaink legnagyobb gyűjteménye, a WDS mutatja és bizonyítja. Kisebb listák, de még a három és félszáznál több párt tartalmazó Burnham pm katalógus tételei is eredetileg nincsenek megszámozva, amit a név alapján történő egyértelmű azonosítás érdekében a WDS 1996-os és későbbi kiadásaiban pótlólag beszámoztak.

Áttérve a gyűjtőkatalógusokra elsőként Sherburne Wesley Burnham nevét kell említenünk, aki General Catalogue of Double Star Within 121o of the Nort Pole c., 1906-ban kiadott művében az addig &nadsh; a címben meghatározott tartományba eső &nadsh; ismert kettős­csillagokat írta le, kétezer fölötti saját felfedezésű párral kiegészítve. Ennek mondhatni bővített kiadása Robert G. Aitken New General Catalogue of Double Star within 121o of the Nort Pole c. műve, amely 1932-ben jelent meg. Mindkét katalógus újrasorszámozta a benne található rendszereket, amely újabb, mind a mai napig létező hivatkozási mód valamely kettős­csillagra "BDS sorszám" illetve "ADS sorszám" formában. A teljesség kedvéért említsünk meg itt két, egymástól független dolgot: Először a Robert Burnham által kiadott Burnham's Celestial Handbook (BCH) nem tévesztendő össze a BDS-sel. Másodszor az 1900-as években rohamléptekkel megkezdődött a déli égbolt kettőseinek feltérképezése is, amely munka talán legjelentősebb összefoglalása a Southern Catalogue Looseleaf Mimeograph (SDS) címen jelent meg R.T.A. Innes révén.

A XX. sz. közepére a teljes égbolton az ismert kettős­csillagok száma, de legfőképp a róluk készült mérések olyan terjedelművé váltak, hogy a fentiekhez hasonló szerkezetű és részletességű nyomtatványt készíteni nem volt célszerű. Ezért az amerikai Lick Obszer­vatóriumban a rendelkezésükre álló adatok alapján egy indexet állítottak össze és publikáltak Index Catalogue of Visual Double Stars 1961.0 (IDS) címmel. (Ennek és utódkatalógusának szerkezetét nem feladatunk itt részletesen ismertetni.) Érdekesség azonban, hogy a mű össze­állítói a 64247 bejegyzést nem sorszámozták – ennek egyik oka számítástechnikai(!) –, hanem az egyes tételek azonosítására magát az 1900-as epochájú koordinátát használták fel, mivel a kettős­csillag koordinátáit a katalógusok minden­képpen tartalmazzák. Az IDS utódja, a Washington Double Star Catalogue (WDS) ezt a módszert megtartotta, ma már 2000-es epochával. A használt koordinátaformátum tíz karakteres (HHMMmsDDPP), amiből következik, hogy 1 ívperc pontossággal lehet vele megadni a pozíciót, ami néha problémákat okoz. Ettől függetlenül ezt az azonosító formátumot Magyarországon is meghonosította Szentmártoni Béla, nem csak a kettősök, hanem a mély-ég objektumok esetében is. Gyakorlatilag a mai katalógusok mintegy szabványként használják ezt az azonosítást.

Elérkezve napjaink első számú kettős­csillag katalógusához, a WDS-hez, fentebb már említésre került, hogy az elsődleges azonosító a 10 karakteres, 2000-es epochájú koordináta. Ez egy akárhány tagú rendszerre nézve ugyanaz, a rendszeren belüli tagokat általában az angol ábécé nagybetűi különböztetik meg (kéttagú rendszer esetén a AB magától értetődik, ezért nem is tüntetik fel). Emellett a hagyományoknak megfelelően az egyes párokat a felfedezőjük névkódjával és azon belül 1-től induló (esetenként ettől eltérő) sorszámozással is megjelölik.

A felfedező szerinti megnevezést olyan komolyan veszik, hogy a bármely okból megfigyelt csillagpárok leírójának névkódot adnak, ha még nincs; így az alábbi táblázatban feltűnő, hogy milyen sok névhez tartozik egy vagy néhány kettős. Közülük kettőt külön is érdemes megemlíteni: a GNT 1 nem más, mint a nagyon nehezen felbontható Antares (α Sco), ahol a kettősséget Grant csak detektálta, de paramétereket nem határozott meg. A másik a hozzánk legközelebbi csillagrendszer, az α Cen, amelynek kettős voltát Richaud atya fedezte fel, ezért kapta az RHD 1 nevet. Fontos megjegyezni, hogy egy rendszer minden párjára (bejegyzésére) nézve a koordináta-azonosító megegyezik, viszont a párok a felfedezőjük után kapnak saját nevet. Így gyakori, hogy egy rendszert 2-3 vagy akár több különböző nevű pár alkot.
A WDS-ben használt névkódok az IDS-ből erednek, de az évek során folyamatosan bővülnek. Alapvetően az angol ábécé 1, 2 vagy 3 nagybetűjéből áll a kód. Ez alól kivétel az írás elején emített W. Herschel párokon kívül W. Struve kettő és O. Struve egy függelékében szereplő objektumok, amelyek negyedik karakterként A vagy B betűt kaptak. (Ez azért is lehetséges, mert a függelékekben háromjegyűnél nagyobb sorszám nincsen, így a névkód és a szám elfér a teljes névhez rendelkezésre álló 7 karakternyi helyen.) 2011-ben a négykarakteres névkódok száma a Bordói PM katalógus függelékével bővült (BPMA). Napjainkban a csillagászat, mint minden kutatás team-munka, egy-egy publikáció akár 5-6 vagy több szerző neve alatt fut; közülük általában az első helyen álló nevéből képezik a névkódot. Bár a névkódokhoz tartozó személyek teljes nevét nem fontos tudni, elkép­zelhető, hogy rajtam kívül is érdekel valakit, ezért az évek óta bővítgetett listámat az alábbi táblázatban közkinccsé teszem a WDS 2011. január 1-jei állapotának megfelelően: ekkor 631 névkódot tartalmazott (a katalógust folyamatosan bővítik az újonnan felfedezett párokkal).
A WDS-ben 2012. január 1-jén 683 különböző névkód található; egy év alatt 52 új névvel gyarapodott a lista, miközben a BNG nevű kettős átnevezésre, az MSN nevű visszavonásra került.
Ebben a táblázatban a WDS alapján 2013. január 1-jén 711 különböző névkód található; egy év alatt 28 új névvel gyarapodott a lista; ez valójában csak 27 új felfedezőt jelent, mivel érdekes véletlen folytán éppen e honlap gazdája, Vaskúti György 2012-ben kata­logi­zált kettősei a korábbi VAS helyett új VSK kóddal jelentek meg.
Az ABL névkódú párokat teljes egészében, az XMI párok közül mintegy 200-at átneveztek GWP-re, amely névkód a Garraf Wide Pairs program kezdőbetűiből adódik, és 50 mas/évnél nagyobb közös saját­mozgású párok méréseit tartalmazza, amelyet a spanyol Garraf obszer­vatóriumban végeztek.

WDS kód
Eredeti névjel*
Csillagász vagy szervezet neve* Darab
2011*
Darab
2012*
Darab
2013*
Megj.
A A Aitken, R.G. 348834883490
AAQ
(Astron. Association of Queensland) 0 1 1
ABH
Abt, H.A. 722 722 722
ABL
Bernal, A. 0 420 0
ABT
Abetti, G. 25 25 25
AC AC Alvan Clark 27 27 27
ACA
Ashcraft, A.C. 29 29 29
ACG
Astr.Cat. Greenwich 1 1 1
ADP
Abad, C. 7 7 7
AEN
Allen, D.A. 1 1 1
AG A.G.Astronomische Gesellschaft kat.1875 416 416 420
AGC
Alvan G. Clark 27 27 27
AGE
Ageorges, N. (=AEG) 13 13 13
AHD
Ahad, A. 0 7 11
AHM
Ahmic M. 3 3 3
ALB
Albany Obs. 1 1 1
ALC
Allen, C. & Poveda, A. 4 4 4
ALD Alden Alden, H.L. 109 109 109
ALG
Algiers Observatory 1 1 1
ALI Ali Ali, A. 517 517 519
ALL
Aller, R.M. 5 5 5
ALO
Allen, L.E. 17 17 17
ALP
Allen, P.R. 36 36 40
ALR
Allers, K.N. 1 1 1
ALT
Altena, W. van 18 18 18
ANJ
Anderson, J.A. 1 1 1
ANR
Andersen, R. 1 1 1
ANT
Anton R. 8 9 10
AOT
Astronomical Observatory Torino 131 131 131
ARA
Aravamudan, S. 160015981599
ARG Arg Argelander, F.W.A. 117 117 117
ARI
Aristidi, E. 1 1 1
ARN
Arnold, D. 112 112 114
ARR
Arribas, S. 1 1 1
ART
Artigau, E. 1 3 3
ARU
Argue 30 30 30
ARY
Argyle, R.W. 88 96 104
AST
HST Astrometry Science Team 2 2 2
AZC
Azcona, A.A. 0 0 132
B B van den Bos, W.H. 303630543113
BAG
Balega 36 36 37
BAL Bail Baillaud, R. 201520152013
BAR Barnard Barnard, E.E. 119 118 119
BAS
Barstow, M.A. 9 9 9
BAT
Batterman, H. 1 1 1
BAU
Bauer, C. 0 112 112
BAZ
Paul Baize 16 16 16
BCK
Beck, T.L. 9 9 9
BDG
Bond, G.P. 2 2 2
BDK
(Brown Dwarf Kinematicc Project Cat.) 0 5 5
BED
Bedding, T.R. 1 1 1
BEI
Beichman, C.A. 5 5 5
BEM
Bemporad, A. 65 65 65
BER
Berman, L. 1 1 1
BEU
Beuzit, J.-L. 24 24 24
BEW
Bastian, U. 6 6 6
BGH
Bergh, S. van den 19 19 19
BGO
Bongiorni, G. 0 0 1
BGR
Berger, J.-P. 0 2 2
BHA
Bhaskaran, T.P. 36 36 36
BID
Bidelman, W.P. 2 2 2
BIG
Bigourdan, G. 1 1 1
BIL
Biller, B.A. 4 4 4
BJN
Bahcall, J.N. 27 28 28
BKO
Berkó Ernő 83112841329
BLA
Blazit, A. 12 12 12
BLK
Blackmore, D.R. 10 10 10
BLL
Ball, R.S. 65 65 67
BLM
Morgan, B. 6 6 6
BLO
Bloch, M. 2 2 2
BLZ
Balz, A. 1 1 1
BNA
Bernat, D. 7 7 7
BNG
Burningham, B. 1 0 0
BNK
Brandeker, A. 12 12 12
BNS
Baines, D. 6 6 6
BNU
Bonneau 10 10 10
BNW
Baranow, W.A. 3 4 4
BNY
Barsony, M. 4 4 4
BOD
Boden, A.F. 1 1 2
BOH
Bohlin, K. 1 1 1
BOO
Boothroyd, S. 2 2 2
BOT
Bottger, G. von 4 4 5
BOV
Bourgeois, P. 61 61 61
BOW
Bowyer, W.M. 11 11 11
BOY
Bouy, H. 26 26 26
BPM
Bordeaux PM2000 catalogue (main) 024992507
BPMA
Bordeaux PM2000 catalogue (annex) 0 260 266
BRC
Briceno, C. 2 2 2
BRD Bird Bird, F. 8 8 8
BRF
Brown, F.L. 6 6 6
BRG
Bergfors 38 38 38
BRH
Barth, W. 1 1 1
BRR
Brandner, W. 15 15 15
BRT Brt Barton, S.G. 317931793180
BSO BrsO Brisbane Obszer­vatórium, Ausztrália 29 29 29
BSS
Bassa, C.G. 0 0 1
BST
Bastian, U. & Mundt, R. 1 1 1
BTG
Bertoglio, A. 10 10 10
BTN
Burton, H.E. 1 1 1
BTZ
Bernewitz, E. 1 1 1
BU β Burnham, S.W. 224422522272
BUG
Burgasser, A.J. 14 15 16
BUP β pm Burnham 1913-as pm katalógusa 362 364 364
BUR
Burling, W.J. 2 2 2
BVD
Benavides Palencia, R. 159 164 288
BYJ
Bailey, J. 1 1 1
BYN
Barrado y Navascues, D. 1 1 1
CAB
Caballero, J.A. 0 0 1
CAR
Carbillet, M. 2 2 2
CAT
Catala, C. 4 4 4
CBL
Caballero, R. 196 194 547
CHB
Chambliss, C.R. 1 1 1
CHE Che Chevalier, P.S. 530 527 525
CHM
Chaname, J. & Gould, A. 6 6 6
CHN
Cohen, M. & Kuhi, L.V. 35 35 35
CHR
Center for High Ang.Res.Astronomy 252 252 253
CIA
(CHARA Interferometric Array) 2 3 3
CIN
Cincinnati Obs. 1 1 1
CLL
Comellas, J.L. 0 0 20
CLO
Close, L.M. 12 12 12
CLP
Clark, P. 0 2 2
CLS
Collins, W.H. 1 1 1
CLU
Clouet, B. 1 1 1
CLZ
Lopez, C. 0 10 91
COG
Cogshall, W.A. 5 5 5
COH
Cohn, F. 1 1 1
COM
Comstock, G.C. 7 7 7
CON
Connelley, M.S. 72 72 72
COO CorO Cordoba Obszer­vatórium, Argentina 302 305 305
COP
Copeland, R. 3 3 3
COR
Correia, S. 12 12 12
COU Cou Paul Couteau 273527372735
COX
Cox, G.W. 1 1 1
CPD
Cape Phot. Durch. 6 6 6
CPO CapO Cape Obszer­vatórium, Dél-Afrika 767 767 770
CPT
Cooper, T. 1 1 1
CRB
Carballo, J.-L. Gonzalez 1 1 152
CRI
Crifo, F. 19 19 19
CRP
Carpenter, J.M. 1 1 1
CRU
Cruls, L. 7 7 7
CRZ
Cruz, K.L. 0 3 3
CSI
Csizmadia, Sz., Borkovits, T. 1 1 1
CSR
Coster, I. 2 2 2
CST
Costa, A. 10 10 10
CTO
Chen, H. & Tokunaga, A. 2 2 2
CTT
Courtot, J.F. 28 28 29
CTU
Christou, J.C. & Drummond, J.D. 2 2 2
CUD
Cudworth, K.M. 6 6 6
CUR
Curelaru, L. & Marc, F. 0 0 1
CUS
Cusano, F. 0 0 1
CUY
Cuypers, J. 1 1 1
CVE
Cvetkovic, Z. 1 1 1
CVN
Chauvin, G. 34 34 34
CVP
Cava, R.J. & Pascal, R.A., Jr. 1 1 1
CVR
Chivers, J. 0 8 8
CXT
Cox, T. 5 5 5
D Dem Dembowski, E. 42 42 42
DA Dawes Dawes, W.R. 14 14 14
DAE
Daemgen, S. 9 9 9
DAL
Daley, J. 66 66 67
DAM
Damm, F. 485 799 819
DAN
Danjon, M.A. 1 1 1
DAW ΔDawson, B.H. 214 215 225
DAY
Day-Jones, A.C. 2 2 2
DBR
Debackere, A. 13 13 13
DCH
Duchene, G. 116 116 116
DEA
Deacon, N.R. 0 0 1
DEL
Delfosse, X. 5 5 5
DHI
Dhital, S. 0 1 1
DIC
Dick, J. 3 3 3
DJU
Djurkovic, P. 9 9 9
DOB
Doberck, W.A. 25 25 25
DOM
Dommanget, J. 1 1 1
DON Don Donner, H.F. 114411441144
DOO Doo Doolittle, E. 106 106 108
DOR
Dorpat 3 3 3
DRD
Durand, P. 2 2 2
DRS
DeRosa, R.J. 0 32 32
DU
Duner, N.C. 2 2 2
DUF
Duflot, M. 2 2 2
DUN Dun Dunlop, J. 196 199 199
DUQ
Duquennoy, A. 1 1 1
DYC
Dyck, H.M. 1 1 1
DYL
Doyle, J. 61 61 61
DYR
Dyer, E.R. Jr. 1 1 1
EBE
Ebersberger, J. & Weigelt, G. 1 1 1
EDG
Edgecomb, D.W. 2 2 2
EGB
Egbert, H.V. 6 6 6
EGG
Eggen, O.J. 7 7 7
EGN
Eggenberger, P. 85 85 85
EHR
Ehrenreich, D. 0 40 40
EIR
Eiroa, C. 1 1 1
EIS
Eisenbeiss, T. 1 1 1
ELA
Elias, J.H. 2 2 2
ELD
Elias, D.P. 1 1 1
ELS
Ellison, M.A. 9 9 9
ENG
Engelmann, R. 129 130 130*
ENH
Engelhardt, von 4 4 4
ENO
European Network Observation 10 10 10
ERO
(the EROS collaboration) 1 1 1
ES Es Espin, T.E.H. 317831763173
ESG
Els, S.G. 1 1 1
FAB
Fabricius, C. & Makarov, V.V. 18 18 18
FAH
Faherty, J.K. 0 1 1
FAL
Falin, J.L. & Mignard, F. 77 77 76
FAR
Farihi, J. 53 69 70
FDJ
Frame, D.J. 2 2 2
FEN
Fender, F.G. 40 40 40
FIL
Filippoff, M.L. 9 9 9
FIN ΦFinsen, W.S. 443 443 443
FLA
Flammarion, C. 2 2 2
FLE
Fleckenstein, J.O. 4 4 4
FME
Freed, M. & Close, L. 1 1 1
FMP
Fitzgerald, M.P. 30 30 30
FMR
Romero, F.M.R. 18 24 168
FOR
Forgeron, L. 3 3 3
FOX Fox Fox, Ph. 366 366 366
FRH
Furuhjelm, R. 1 1 1
FRK
Franks, W.S. 11 11 11
FRT
Forrest 4 4 4
FRV
Forveille, T. 1 1 1
FUR
Furner, H. 3 3 3
GAL
Gallo, J. 166 166 165
GAN GAn Anderson, G. 8 8 8
GAO
Garro, A. 0 2 3
GAT
Gatewood, G.D. 1 3 5
GAU
Gauchet, P.L. 22 23 22
GCB
Giacobini, M. 59 59 59
GEN
Genzel, R. 10 10 10
GET
Getman, K.V. & Gould, A. 59 59 59
GHE
Ghez, A.M. 56 56 56
GIC Giclas Henry L. Giclas 195 195 194
GII
Gili, R. 2 2 34
GIR
Girard, P.M. 5 5 5
GIZ
Gizis, J.E. 1 1 1
GJ
Gliese & Jahreiss 1 1 1
GKI
Golimowski, D.A. 4 4 4
GLE
Gale, W.F. 3 3 3
GLI Gli Gilliss, J.M. 63 63 63
GLP Glp de Glasenapp, S. 23 23 23
GMC
Micello, G. 0 0 24
GNO
Gelino, C.R. 0 2 2
GNT
Grant 1 1 1*
GOE
Goecking, K. 1 1 1
GOL
Goldschmidt, H. 2 2 2
GRB
Groombridge, S. 2 2 2
GRE
Gregorio-Hetem, J. 5 5 5
GRF
Griffin, R.F. 4 4 39
GRO
Greenwich Obs. 1 1 1
GRT
Girart, J. & Rodriguez, L. 1 1 1
GRV
Greaves, J. 123712371237
GSH
Glaisher, J. 2 2 2
GTB
Gottlieb, K. 1 1 1
GUE
Guenther, E.W. 8 8 9
GUI
Guillaume, J. 48 48 48
GWP
(Garraf Wide Pairs: CPM (>50mas/y)) 0 01669
GYL
Goyal, A.N. 55 55 54
HHWilliam Herschel 213 208 209*
H NH NW. Herschel 1821-es új katalógusa 59 59 59*
HAM
Hammond, J.C. 1 1 1
HAT
Hartigan, P. 24 24 25
HAU
Haupt, H. 28 28 28
HBC
(Herbig Bell Catalog) 3 3 3
HCH
Haisch, K.E. 11 11 11
HDO HdO Harvard Obszer­vatórium, USA 293 293 293
HDP
Hodapp, K. 2 2 2
HDS
(Hipparcos Double Star) 338333823385
HDZ
Harvard Zones 5 5 5
HEB
Heber, U. 0 5 5
HEG
Hege, E.K. 1 3 3
HEI
Heintz, W.D. 923 924 924
HEL
Helminiak, K. 0 10 10
HEN
Henry, T.J. 4 4 5
HER
Herbig, G. 22 23 32
HIL
Hill, Laura E. 1 1 1
HJ h John Herschel 590759225941
HJL
Halbwachs, J.L. 97 96 96
HL
Hall, A. 66 66 66
HLB
Hillenbrand, L.A. 1 1 1
HLD Hld Holden, E.S. 204 204 204
HLG
Hill, G. & Hutchings, J.B. 7 7 5
HLM
Holmes, E. 40 40 40
HLN
Holden, F. 46 46 47
HMB
Hambly, N.C. 1 1 1
HMM
Hummel, C.A. 1 1 1
HNK
Hinkley, S. 1 1 1
HO Ho Hough, G.W. 786 787 788
HOA
Hoof, A. van 2 2 2
HOM
Hormuth, F. 1 1 1
HRG Hrg Hargrave, L. 44 44 44
HRL
Harlan, G. 1 1 0
HRM
Hartmann, L. 2 2 2
HRS
Harris, D.L. 1 1 1
HSL
Heasley, J.N. 2 2 2
HSW
Harshaw, R. 8 8 8
HTG Hst Hastings, C.S. 1 1 1
HU Hu Hussey, W.J. 167216711671
HUB
Hubrig, S. 20 20 20
HUT
Hutchings, J.B. 1 1 1
HW
Hofmann & Weigelt 2 2 2
HWE Howe Howe, H.A. 112 111 111
HZE
Heintze, A.N. 0 7 7
HZG
Hertzsprung, E. 21 21 21
I I Innes, R.T.A. 163216361666
INN
Ianna, P.A. & McAlister, H.A. 1 1 1
IPH
IPHAS Survey (Newton tel.) 34 34 34
ISM
Ismailov, R. M. 4 4 4
ISO
Isobe, S. 14 14 14
ITF
Falcon, I.T. 0 0 5
ITO
Itoh, Y. 5 5 5
IZM
Izmailov, I.S. 1 1 1
J J Jonckheere, R. 329632973295
JAO
Jao, W.-C. 6 7 7
JAW
Jaworski, R. 50 50 50
JAY
Jayawardhana, R. & Brandeker, A. 2 2 2
JC Jc Jacob, W.S. 37 38 38
JCT
Thorel, J.C. 4 4 4*
JEF
Jeffers, H.M. 3 3 3
JFF
Jeffries, R.D. 1 1 1
JKS
Jenniskens, M.P. 18 18 18
JLM
Moral, Juan Lendinez 0 0 1
JMA
Gonzalez, J.M.D. 1 1 1
JMS
Jameson, R.F. 0 7 7
JNN
Janson, M. 0 128 128
JNS
Jones, G.L. 1 1 1
JOH
Johnson, E.L. 3 3 3
JOY
Joy, A.H. 8 8 8
JRN
Jorissen, A. 95 95 95
JSP Jsp Jessup, M.K. 982 991 991
KAL
Kalas, P. 0 1 1
KAM
van de Kamp, P. 3 3 3
KAR
Karovska 1 1 1
KAS
Kasper, M. 1 1 1
KAT
Kato, E. 0 5 5
KEL
Kellerer, A. 0 1 1
KER
Koerner, D.W. 2 2 2
KIR
Kirkpatrick, J.D. 7 8 8
KNG
Koenig, B. 1 1 1
KNP
Knipe, G.F. 6 6 11
KNT
Knott, G. 7 7 7
KO
Koenigstuhl (Max Planck Institute) 3 3 6
KOE
Koechlin 1 1 1
KOH
Koehler, R. & Leinert, Ch. 129 129 129
KOI
("Kepler Object of Interest") 0 8 8
KON
Konacki, M. & Lane, B.F. 6 6 6
KOP
Kopal, Z. 1 1 1
KOU
Kouwenhoven, M.B.N. 104 104 104
KPR
Kamper, K. 6 6 6
KR Kr Krüger, A. 66 66 66
KRO
Kron, G. 1 1 1
KRS
Koresko, C.D. 10 10 10
KRU
Kruger, E.C. 5 5 4
KRW
Krawczenko, C.A. 1 1 1
KSA
Kraus, A.L. & Hillenbrand, L.A. 112 112 112
KSS
Kraus, S. 1 1 1
KTK
Kohoutek, L. & Laustsen, S. 1 1 1
KU
Kustner, F. 149 149 149
KUI Kui Kuiper, G.P. 131 129 129
KZA
Kazeza, S.M. 177 177 177
L
Lewis, T. 60 60 60
LAB
Labeyrie 6 6 6
LAD
Ladányi Tamás 2 2 2
LAF
Lafreniere, D. 330 332 332
LAL
Lalande, F. de 5 5 5
LAM
Lamont, J. von 9 9 9
LAR
Larink, J. 1 1 1
LAS
Carlos Lasgoity 1 1 3
LAU
Lau, H.E. 5 5 5
LAW
Lawton, G.K. 39 39 39
LBU
Le Beau, J. 30 30 30
LBZ
Labitzke, P. 1 1 1
LCL
Lacaille, N.L. 2 2 2
LCS
Lucas, P.W. 3 3 5
LDS LDS W.J. Luyten 1941-es p.m. listája 611461196119
LEE
Lee, O.J. 1 1 1
LEI
Leinert 30 29 29
LEO Leon Leonard, F.C. 63 63 63
LEP
Lepine, S. 119 123 123
LFR
Ferrero, Laurent 1 1 1
LGG
Lagage, P.O. 1 1 1
LGR
Lagrange, A.-M. 1 1 1
LI
Li, W. 10 10 10
LIE
Liebert, J. 1 1 1
LIM
Liu, M.C. & Leggett 1 3 6
LIN
Ling, J.F. 1 1 1
LLO
Lloyd, J.P. 1 1 1
LMP
Lampens, P. 60 60 60
LOH
Lohse, O. 1 1 1
LOO
Looney, L. & Mundy, L. 13 13 13
LOP
Lopez Marti, B. 5 5 5
LOS
Losse, F. 9 13 13
LOU
Loutrel, N.P. 0 1 1
LPM
Luyten P.M.Cat.?? 5 5 5
LPO LPO La Plata Obszer­vatórium, Argentina 74 74 74
LPR
Looper, D.L. 0 1 1
LSL
Lassell, W. 6 6 6
LUH
Luhman, K.L. 4 4 5
LUQ
Luque-Escamilla, P.L. 0 0 2
LUY
Luyten, W.J. 3 3 3
LV Lv Leavenworth, F.P. 29 29 29
LWR
Lowrance, P.J. 28 28 28
LYO
Lyons, U.S. 2 2 2
LYS
Louys, L. 57 56 56
MAA
Maanen, A. van 1 1 2
MAD Mädler, J.H. 12 12 12*
MAR
Marois, C. 0 3 3
MAY
Mauroy, P. & Mauroy, F. 1 1 1
MBA
Macintosh, B.A. 13 13 13
MBL
Bernal, M. 0 6 2
MCA
McAlister, H.A. 77 77 77*
MCD
Michaud, M. 0 0 5
MCT
McCarthy, C. 14 14 14
MCY
McCarthy, D.W. 4 4 4
MEL
Martin, E.L. 11 11 11
MET
Metchev, S.A. 239 239 239
MGS
Sanchez-Toscano, M.G. 0 1 1
MIL
Miller, J.A. 6 6 6
MIU
Miura, N. 3 3 3
MKR
Makarov, V.V. 1 1 1
MKT
(Mark III Interferometer) 12 12 12
MLB Milb Milburn, W. 116211611161
MLD
Meilland, A. 1 1 1
MLF
Muller, F. 2 2 2
MLL
Mitchell, S.A. 10 10 10
MLO MlbO Melbourne Obszer­vatórium, Ausztrália 96 97 97
MLR Mlr Muller, P. 710 710 710
MMA
Martignoni, M. 0 9 31
MNK
Mason, K.O. 4 4 4
MOT
Motherwell, R.M. 2 2 2
MRG
Morgan, H.R. 5 5 5
MRI
Martin, E.R.M. 6 11 30
MRL
Morel, P. 2 2 2
MRZ
Markowitz, W. 2 2 2
MSN
Mason, B.D. 1 0 0
MTG
Montagnier, G. 5 5 5
MTL
Mitchel, O.M. 3 3 3
MUC
Murray, C.A. & Corben, P.M. 2 2 2
MUG
Mugrauer, M. 18 19 19
MWT
Mawet, D. 0 1 1
MZA
Maiz-Apellaniz, J. 0 62 62
NAJ
Nakajima, T. 1 1 1
NBG
Newberg, J.L. 1 1 1
NEL
Nelan, J.P. 5 5 5
NGB
Neugebauer, G. 1 1 1
NHR
Neuhauser, R. 22 22 22
NI
Nicholson, M.P. 30 30 30
NJT
Najita,J.R., Tiede,G.P., & Carr,J.S. 0 0 11
NML
Niemela, V.S. 2 2 2
NOI
(Navy Prototype Optical Interferom.) 3 3 3
NOV
Novakovic, B. 6 6 6
NRT
Narita, N. 0 2 2
NSE
Nisenson, P. 1 1 1
NVL
Novalbos, I. 1 9 10
NYS
Nys, O. 5 5 5
NZO NZO New Zealand Obszer­vatórium, Uj-Zéland 88 88 97
OCA
? 4 4 4
OCC
Occult. Doubles Cat. 24 35 779
ODE
Odenkirchen, M. 10 10 10
OL Ol Olivier, C.P. 164 161 159
OLE
Olevic, D.M. 5 5 5
ONL
Occult. News Letters 1 1 1
OOS
Oosterhoff, P. Th. 1 1 1
OPI
Opik, E. 31 31 31
ORL
Orlov, V.G. 1 2 2
OSB
Osborn, W.H. 8 8 8
OSO
Osorio, M.R. Zapatero 422 422 424
OST
Oosterhoff, P.Th. 1 1 1
OSV
Osvalds, V. 5 5 5
OSW
Oswalt, T.D. 0 3 83
PAD
Padgett, D.L. 27 27 27
PAL
Paclovic, R. 2 2 2
PAR
Parkhurst, J.A. 3 3 3
PAT
Patience, J. 50 50 50
PBS
Preibisch, T. 6 6 6
PCH
Piche, F. 1 1 1
PCK
Pickering, E. 0 1 1
PEA
Pease, F.G. 1 1 1
PEL
? 1 1 1
PER
Perrotin, J. 2 2 2
PHB
Pan-Bao, N. 2 2 2
PHL
Phillips, T.E.R. 2 2 2
PIC
Pickering, W.H. 1 1 1
PKO
Pulkovo Obs. 16 17 17
PLQ Plq Paloque, E. 47 47 47
PLT
Plaut, L. 9 9 9
POC
Pocock, A.J. 4 3 3
POL Pol Pollock, J.A. 9 9 9
POP
Popovic, G. 294 294 294
POT
Potsdam Observatory 2 2 2
POU Pou Pourteau, A. 571357065708
PRA
Prato, L. 0 0 8
PRB
Probst, R.G. 10 10 10
PRN
Perrine, C.D. 2 2 2
PRO PrO Perth Obszer­vatórium, Ausztrália 184 184 184
PRS
Prosser, C.F. 37 37 37
PRT
Pritchett, H.S. 7 7 7
PRU
Prieur, J.-L. 0 0 3
PRV
Pravdo, S.H. 1 1 1
PRY Perry Perry, J.J.M. 3 3 4
PRZ Prz Przbyllok, E. 14 14 14
PSF
Project Sixteen Forty 1 1 1
PSI
Persi, P. 4 4 7
PSN
Persson, R. 1 1 1
PTR
Petr, M.G. 3 3 3
PTT Ptt Pettit, E. 22 22 22
PUI
Puiseux 3 3 3
PWL
Powell, E.B. 2 2 2
PWS
Pauwels, T. 22 22 22
PZ Pz Piazzi, G. 7 7 7
R R Russell, H.C. 138 138 138
RAB
Rabe, W. 1 1 1
RAG
Raghavan, D. 9 9 9
RAM
Rambaut, A.A. 2 2 2
RAS
Rastegaev, D.A. 17 17 17
RAT
Ratzka, Th. 0 0 19
RBR
Roberts, L.C., Jr. 13 26 26
RBS
Robertson, W.H. 2 2 2
RBT
Robertson, J.G. 1 1 1
RCH
Richichi, A. 2 2 7
RDN
Radigan, J. 1 2 2
RDR
Rodriguez, D.R. 0 0 2
REB
Rebolo, R. 1 1 1
RED
Reid, I.N. 32 32 32
REE
Reed, M.D. 1 1 1
REI
Reinmuth, K. 1 1 1
REP
Reipurth, B. 121 121 122
RES
Ressler, M.E. & Barsony, M. 2 2 2
REU
Reuyl, D. 2 2 2
RHD
Richaud 1 1 1*
RIA
Riaz, B. 1 1 1
RIE
Rieke, G. 1 1 1
RMC
? 0 0 56
RMK Rmk Rümker, C.L.C. 24 24 24
RNR
Reiners, A. 0 1 1
ROE Roe Roe, E.D. 184 184 184
RSE
Rosse, Lord 1 1 1
RSS
Rousseau, J.M. 571 571 571
RST Rst Rossiter, R.A. 560656055604
RUC
Rucinski, S.M. 32 32 32
RUZ
Ruiz, M.T. & Maza, J. 8 8 8
RVA
Roberto Vasconi 0 0 1
RYA
Ryan, J.M. 1 1 1
S S South, J. 220 220 220
SAN
Sanford, R.F. 3 3 3
SAR
Sartoretti, P. 23 23 23
SBK
Seabroke, G.M. 5 5 5
SBN
Serabyn, E. 0 0 1
SCA
Scardia, M. 194 195 197
SCJ
Schjellerup, H.C.F.C. 33 33 33
SCT
Scott, J.L. 2 2 2
SCZ
Schultz, A.B. 1 1 1
SDK
Sanduleak 17 17 17
SDN
Francisco Carlos Soldan Alfaro 0 0 2
SDR
Sanders, W.L. 1 1 1
SDT
Schmidt, T.O.B. 0 1 1
SE Se Secchi, A. 8 8 8
SEA
Searle, G.M. 0 0 1
SEE See See, T.J.J. 462 462 464
SEF
Seifahrt, A. 0 2 2
SEI Sei Scheiner, J. 136113611363
SFN
Steffen, A. 1 1 1
SGH
Sung, H. & Bessell, M. 0 1 1
SHB
Shaeberle, J.M. 1 1 1
SHJ Sh South & J. Herschel 112 114 114
SHN
Schneider, G. 44 44 267
SHR
Schiller, K. 1 1 1
SHT
Shatsky, N.I. 129 129 129
SHY
Shaya, E.J. & Olling, R. 0 226 226
SIG
Siegler, N. 6 6 6
SIN
Sinachopoulos, D. 251 252 252
SKF
Skiff, B.A. 35510361354
SKI
Skinner, A.N. 14 14 14
SKN
Skinner, S. 1 1 1
SKW
Smith, K.W. 2 2 2
SLE
Soulie, G. 103210321036
SLO
Slocum, F. 2 2 2
SLR Slr Sellors, R.P. 26 26 26
SLV
Salukvadze, G. 14 14 14
SLW
(Sloan Digital Sky Survey) 013141264
SMA Smart Smart, W.M. 206 206 206
SMH
Smith, F. 12 27 27
SMK
Schmidtke 1 1 1
SMN
Simon, M. 19 19 19
SMR
Schlimmer, J.S. 29 40 43
SMW
Simonow, G.V. 1 1 1
SMY
Smythe, W.H. 10 10 10
SOL
Comas Sola, J. 1 1 1
SON
Song, I. 1 1 1
SOO
Soon, A.M. 2 2 2
SOZ
Scholz, R.-D. 3 4 4
SP
Schiaparelli, C.L. 4 4 4
SPF
Stumpf, M.B. 0 2 2
SPM
? 0 45 45
SPN
Spangle, M. 1 1 1
SRT
Shuart, R. 4 4 4
ST St Stearns, C.L. 10 10 10
STA
Starikova, G.A. 3 3 3
STE
Stephenson, B. 19 19 19
STF ΣWilhelm Struve 428142844288
STFA Σ I W. Struve Appendix I. 96 96 97
STFB Σ IIW. Struve Appendix II. 16 16 16
STG Struve, G. 9 9 10
STH
Struve, Hermann 7 7 7
STI Stein Stein, J. 214921492147
STN Stone Stone, O. 59 60 60
STO
Storey, J. 1 1 1
STT Otto Struve 763 763 765
STTA OΣΣ Otto Struve Appendix 229 229 232
STU
Sturdy, K. 31 31 31
STZ
Sterzik, M.F. 2 2 2
SUB
Subasavage, J.P. 0 10 10
SWI
Swift, L. 3 3 3
SWN
Swann, M. 0 0 9
SWR
Stock, J. & Wroblewski, H. 151 151 151
SYO SyO Sydney Obszer­vatórium, Ausztrália 3 3 3
SZR
Schwartz, R.D. 4 4 4
TAM
Tamazian, V.S. 1 1 1
TAR
Tarrant, K.J. 5 5 5
TAY
Taylor, P.H. 1 1 1
TDS
(Tycho Double Stars) 990999069906
TDT
(Tycho Double Stars - folytatás) 428942874282
TEA
Teague, E.T.H. 2 2 2
TER
Terebey, S. 2 2 2
THA
Thalmann, C. 0 2 2
THB
Thiebaut, F. 1 1 1
THP
Thompson, B. & Yeelin, T. 1 1 1
TKA
Telnyuk-Adamchuk 1 1 1
TNG
Tango, W. 1 1 1
TOB
Tobal, T. 374 394 398
TOD
Todorov,K., Luhman,K.L., & McLeod,K.K 0 0 2
TOK
Tokovinin, A.A. 75 204 381
TOR
Torino Obs. 29 29 29
TP
Tapia, N. 2 2 4
TRA
Trajkovska, V. 1 1 1
TRN
Turner, N. 45 45 45
TRR
Torres, G. 17 18 18
TRU
Trumpler, R.J. 1 1 1
TUC
Tucker, R.H. 2 2 2
TUV
Tuvikene, T. 1 1 1
UC
UCAC (UCAC1, UCAC2, UCAC3, UCAC4) 301 301 301
UPR
University of Puerto Rico at Humacao 1 1 1
UPT
Upton, W. 2 2 2
UTR
Uitterdijk, F. 1 1 1
VAS
Vaskúti György 0 6 6
VAT
Vatican 5 5 5
VBS
Biesbroeck, G. van 43 44 44
VDK
Vanderdonck, J. 3 3 3
VIG
Vigan, A. 0 0 44
VKI
Vilkki, E. 48 48 48
VLF
Leeuwen, F. van 1 1 1
VLK
Volk, K. 1 1 1
VLM
Vollmann, W. 7 7 7
VOU Vou Voûte, J.G.E.G. 97 97 97
VSK
Vaskúti György 0 0 11
VVO
Van Vleck Obs. 23 23 23
VYS
Vyssotsky, A.N. 13 13 13
WAA
West, A.A. 67 78 78
WAH
Wang, H. 1 1 1
WAK
Walker, R.L. 22 22 22
WAL
Wallenquist, A. 168 168 168
WAM
Wamer, W.P. 4 4 4
WAR
Ward, I.W. 3 3 3
WBB
Webb, R.A. 2 2 2
WCK
Wickes 2 2 2
WEB
Webb, T.W. 21 21 21
WEI Weisse Weisse, M. 36 36 36
WEY
Weymouth, C.A.G. 1 1 1
WFC
(Washington Fundamental Cat. astrog.) 277 276 277
WG Wg Wrigley, R.W. 215 215 215
WGT
Weigelt, G.P. 9 9 9
WHC
Wilson, H.C. 25 25 25
WHE
Wood, H.E. 2 2 2
WHH
Wahhaj, Z. 0 2 2
WHI
White, G.L. 7 7 7
WHT
White, R.J. & Ghez, A.M. 3 3 3
WIE
Wieth-Kundsen, N. 1 1 1
WIL
Wilson, J.C. 3 3 3
WIR
Wirtanen, C.A. 1 1 1
WJD
West, J.D. 2 2 2
WJG
Winters, J.G. 0 4 4
WLC
Wallace, D.J. 24 24 24
WLF
Wolf 4 4 4
WLK
Walker, M.F. 2 2 2
WLT
Walter, F.M. 2 2 2
WLY
Wiley, E.O. 21 21 21
WNC Wnc Winnecke, F.A. 6 6 6
WNO WNO U.S. Naval Observatory, Washington 66 68 68
WNT
Weintraub, D.A. 6 6 6
WOH
Wood, H. 1 1 1
WOI
Woitas, J. 1 1 1
WOR Worley Worley, Ch.E. 41 41 41
WRD
Ward, I.W. 3 3 7
WRH Wils Wilson, R.H. Jr. 38 37 37
WS
Wilson, J.M. 0 4 4
WSI
(Washington Speckle Interferometer) 140 149 153
WSO
Brosch, N. 4 4 4
WTR
Weistrop, D. 1 1 1
WYL
Wylie, L.R. 1 1 1
WYN
Wynn-Williams, C.G. 6 6 6
WZ
Carl Wirtz 15 15 15
XMI
Miret, X. & Tobal, T. 304 304 103
YLW
Young, E., Lada, C., & Wilking, B. 14 14 14
YNG
Young, C.A. 1 1 1
YR
Yale-Rochester (see HOR) 32 32 32
YSC
Yale-Southern Connecticut 77 141 168
YSJ
Yale-San Juan (see HOR) 1 1 1
YUN
Yun, J. & Clemens, D. 1 1 1
ZHN
Zhang, Z.H. 9 9 9
ZNN
Zinnecker, H. 1 1 1
ZUC
Zuckerman, B. 15 15 15
ZUL
Zulevic, D.J. 2 2 2

A legismertebb Struve, Burnham, Aitken, Herschel stb. eredeti, általánosan ismert és használt névjegyein túl a további felfedezők különböző helyeken előforduló, jobbára eseti rövidítései különbözhetnek a listában találhatótól. Sőt azon kiadványoknál, ahol a görög betűk problémát okoztak, találkozhatunk W. Struve ST, Otto Struve OST stb. névkódjaival is.

A saját célra használt listám jóval pongyolább a fentebb láthatótól: az angol forrásból átvett név leírásánál - a legismertebbektől eltekintve - a "családnév, keresztnév(ek) kezdőbetűje." formát igyekeztem követni. Publikációból származó kettősadatok esetében gyakran előfordul, hogy két szerzőt is feltüntettem. Ha a bejegyzés valamely műszerhez, tudományos programhoz kötött, akkor ezek nevét zárójelbe tettem. Két olyan eset van, ahol a kódhoz tartozó nevet nem tudtam kideríteni.
2011-ben két újabb, a referencia állományban nem található névkód jelent meg a katalógusban. 2012-ben a 2011-esek közül egy megoldódott, viszont hozzájött egy űjabb ismeretlen, így a kérdéses névkódok száma változatlanul négy (OCA, PEL, RMC és SPM).

2011. január 1-jén a WDS 108626 bejegyzést tartalmazott, ennek megfelelően a darabszám oszlop összege is ennyi. A mennyiségi listát a Hipparcos asztro­metriai műhold Tycho programja keretében felfedezett kettősök vezetik, olyannyira, hogy az ötjegyűnél kisebb sorszám érdekében a TDS kódot még a TDT kóddal is meg kellett toldani: így összesen 14198 pár tartozik ide. Nem meglepő, hogy a második helyen 6114 darabbal a Luyten-féle, jelentős saját­mozgású párokat tartalmazó katalógus áll (LDS), mivel köztük még 20 magnitúdónál halványabb kompo­nensek is előfordulnak. 5606 és 5907 közötti darabszámmal Pourteau mellett az északi égbolt kettősei után délen elsőként térképező John Herschel, majd később Rossiter neve szerepel. Ez az öt felfedező az eddig összesen észlelt kettős­csillag mennyiség pontosan 35%-át mondhatja magáénak. További 19 névhez tartozik ezernél több bejegyzés. 69 névhez tartozik száznál több, de ezernél kevesebb pár, viszont örömmel emelem ki, hogy 2011. február 1-jén már Berkó Ernő WDS-be jegyzett párjainak száma is meghaladta az ezret! Ezt a kis statisztikai bemutatást zárjuk azzal, hogy 166 névhez mindössze 1-1 csillagpár tartozik.

2012. január 1-jén a WDS 115769 bejegyzést tartalmazott, ennek megfelelően a 2012. évi darabszám oszlop összege is ennyi. A mennyiségi listát a Hipparcos asztro­metriai műhold Tycho programja keretében felfedezett kettősök - TDS és TDT kódok - vezetik: összesen 14193 pár tartozik ide. Nem meglepő, hogy a második helyen 6119 darabbal a Luyten-féle, jelentős saját­mozgású párokat tartalmazó katalógus áll (LDS), mivel köztük még 20 magnitúdónál halványabb kompo­nensek is előfordulnak. 5605 és 5922 közötti darabszámmal Pourteau mellett az északi égbolt kettősei után délen elsőként térképező John Herschel, majd később Rossiter neve szerepel. Ez az öt felfedező az eddig összesen észlelt kettős­csillag mennyiség közel 29%-át mondhatja magáénak. További 23 névhez tartozik ezernél több bejegyzés: közöttük van Berkó Ernő is, 1284 WDS-be jegyzett párral. 74 névhez tartozik száznál több, de ezernél kevesebb pár. Ezt a kis statisztikai bemutatást zárjuk azzal, hogy 170 névhez mindössze 1-1 csillagpár tartozik.

2013. január 1-jén a WDS 119991 bejegyzést tartalmazott, ennek megfelelően a 2013. évi darabszám oszlop összege is ennyi. A mennyiségi listát a Hipparcos asztro­metriai műhold Tycho programja keretében felfedezett kettősök – TDS és TDT kódok – vezetik: összesen 14188 pár tartozik ide. Nem meglepő, hogy a második helyen 6119 darabbal a Luyten-féle, jelentős saját­mozgású párokat tartalmazó katalógus áll (LDS), mivel köztük még 20 magnitúdónál halványabb kompo­nensek is előfordulnak. 5941 és 5604 közötti darabszámmal Pourteau mellett az északi égbolt kettősei után délen elsőként térképező John Herschel, majd később Rossiter neve szerepel. Ez az öt felfedező az eddig összesen kata­logi­zált csillagpárok 31%-át mondhatja magáénak. További 24 névhez tartozik ezernél több bejegyzés: közöttük van Berkó Ernő is, 1329 WDS-be jegyzett párral. 79 névhez tartozik száznál több, de ezernél kevesebb pár. Ezt a kis statisztikai bemutatást zárjuk azzal, hogy 179 névhez mindössze 1-1 csillagpár tartozik.

Amint látható, a fenti táblázatban összehasonlítás céljából a katalógus 2013. január 1-jei állapota mellett a korábbi évek adatai is megmaradtak. A figyelmes olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy egyes lezártnak mondható neveknél (pl. STF vagy TDS) mi az oka a darabszám változásnak?
A WDS bővítése mellett a korábbi adatok is különböző okok miatt folyamatosan módosulhatnak. Egyes pároknak kiderülhet az azonossága; így például az évek során több tucat Tycho-projektben újként kata­logi­zált párról megállapították, hogy megegyezik a katalógusban már szereplő, de kissé eltérő koordinátájú Heintz-, Müller- vagy egyéb kettőssel: ekkor a TDS bejegyzés megszűnik, mérési adata egyesítésre kerül a korábbi bejegyzéssel. Nem ritkán előfordul olyan eset is, hogy egy rendszer új komponensének a meglevő névkódot adják, természe­tesen új betűjellel. Hogy milyen elnevezési módszert használnak a USNO csillagászai, mi nem ismerjük pontosan.

Bár nem nagy számban, de előfordultak az idők folyamán kódváltozások. Találkozhatunk olyan régebbi kiadással, ahol még a korábbi névkód él: ezeket az alábbi kis táblázat tartalmazza. (Közülük egyedül érdekes, hogy az eredetileg Pannuzzio olasz csillagász nevét viselő kettősöket a Torinói Obszer­vatórium nevére keresztelték át.)

Régi kód
Felfedező neve
Új kód
EN
Engelmann, R. ENG
MA
Mädler, J.H. MAD
MAL
McAlister, H.A. MCA
PAN
Pannuzzio, R.
TOR
THR
Thorel, J.C. JCT

A téma zárásaként, a teljesség kedvéért meg kell említenünk az amatőr kettős­észlelés ebbeli sajátosságát. Az 1970-es évektől kezdve, Szentmártoni Béla kiadványaiban a fentebb tárgyalt tíz karakteres WDS azonosító az égi koordináta megadását célozta, a térképen való azonosítás érdekében. Magát a kettőst a főcsillag Bayer jelével, ennek hiányában Flamsteed számával, ha ez sem volt, akkor a felfedező szerinti katalógusnévvel nevezték meg. A legközismertebb arab nevű fényes kettősök esetében (Mizar, Polaris, Albireo stb.) ezt a hagyományos nevet is lehetett használni. Ilyen formában jelentek meg Szentmártoni Béla katalógusai, a Meteor kézikönyvei, és valószínűleg még napjainkban is használják egyes kiadványokban, mert amatőr célokra tökéletesen megfelel.

Magyar nevek a WDS-ben

A lista tanúsága szerint a magyar csillagászok kevéssé foglalkoztak, foglalkoznak kettős­csillagok megfi­gyelésével, így a 2011-ben négyről ötre növekedett esetről egyenként is megemlékezhetünk.

Vaskút, 2011. 04. 09.
Frissítve 2012. március 8-án.
Frissítve 2013. január 28-án.

Free counter and web stats