Ladányi Tamás

A csillagászatot általános iskolás koromban kedveltem meg, ahol Kocsis Antal földrajz tanárként sokat foglalkozott velem, mint tanít­ványával. Az ő észlelés központú szemlélete mind a mai napig irányt mutat számomra. Megha­tározó élményt jelentett 1985-ben a Halley-üstökös megfigyelése, amely mellett a Jupitert és néhány kettős­csillagot is láthattam távcsövön keresztül. A nyolc­vanas évek végén jelentek meg észleléseim az Albireo­ban, majd rövidesen a Meteorban is. Gimnazista koromban számos kettős­csillag észlelést végeztem egy 50/540-es Zeiss refraktorral, majd később egy 80/1200-es refrak­torral és egy Mizárral.

A Meteor kettőscsillagok rovatának vezetésére Vaskúti György 1991-ben kért fel, amelyen azóta folyamatosan dolgozom. 1992-ben alakítottuk meg a Magyar Csilla­gászati Egyesület Kettős­csillag Észlelő Szak­csoportját, amelynek keretében eddig négyszer jelentettük meg a Binaryt, mint a kettősök észle­lésével foglalkozó körlevelet. Jó kapcsolatot alakítottam ki külföldi társ­szerve­zetekkel, így a Francia Csilla­gászati Egyesület Kettős­csillag Szekci­ójának meghívására 1994-ben Nantes-ban és 1998-ban Strasbourgban tartottam beszámolót a tevékeny­ségünkről. Viszon­zásként 2000 szeptem­berében Dr. Edgar Soulié Balaton­fűzfőn tartott előadást. Meghívott észlelőként 1999 áprili­sában a nizzai 50 cm-es refrak­torral, majd egy év múlva a SZTE Celestron-11 reflek­torával és ST-6 CCD kamerával végeztem kettős méréseket. 2001-ben felvettem a kapcsolatot Robert Argylével, a Webb Society Double Star Section vezetőjével és Dr. Brian Masonnal az USNO kettős­csillag projekt­jének irányítójával, amelynek ered­ményeképp Berkó Ernő CCD-s kettős­csillag méréseit felvették a Washington Double Star Catalogba. A tudományos ismeret­terjesz­tés területén dolgozva 2002 február­jától a Veszprémi Egyetemen tanítom a "Bevezetés a csilla­gászatba" című tantárgyat. 2003 júniusában az USNO új kettőscsillagként jegyezte be a három évvel azelőtt a SZTE-n CCD kamerával a CHE 138 AB mellett talált új komponenst LAD 1 néven.

Észlelés a nizzai 50 cm-es refraktorral

2003. június 8-án avattuk fel a veszprémi házam kertjében található Castor Csillag­vizsgálót, amelyben a 250/3550-es Cassegrain reflektor kapott helyet. A műszer optikáját Berente Béla, míg a mechanikát Sári Pál készítette.

Castor csillagvizsgáló külső Castor csillagvizsgáló belső 80/1200-as Zeiss refraktor
A 25 C mellett kedvenc távcsövem egy Zeiss 80/1200-as refraktor, amellyel számos észlelés készült. A kettősök mérésére rendel­kezésemre áll egy Zeiss okulár­mikro­méter és egy AmaKam CCD kamera. Szívesen foglal­kozom más témákkal is, mint pl. okkul­tációk, üstökösök, Hold, bolygó és mély-ég megfigye­lésekkel. Fontos szerepet töltenek be amatőr­csilla­gászati tevékeny­ségemben az MCSE Balaton­fűzfői Helyi Csoport tagjaival való baráti hangulatú közös észlelések és talál­kozókon való részt vételek.

MCSE Balatonfűzfői Helyi csoport 
a Berente Béla (balról negyedik) által tartott előadáson