Amit a CCD táblázatokról tudni kell

A CCD-technikával végzett kettőscsillag mérések évenkénti csoportosításban, azon belül koordináta-, kettősnév- és készítési időpont-sorrendben tekinthetők meg. Ezen kívül ugyanebben a három sorrendben, de külön is rendel­kezésre állnak a Berkó Ernő által mért azon komponensek és párok, amelyek a mérés idején a WDS kata­lógusban nem szerepeltek. Ezek a hivatalos katalo­gizálásig Anonym névvel vannak jelölve; katalo­gizálás után a tábláza­tokat frissítjük.

A táblázatban olvasható adatokhoz csupán annyi megjegyzés kívánkozik, hogy a fényességek az adott időpontban rendelkezésre álló WDS katalógusból származnak; a katalo­gizálatlan kompo­nenseknek a CCD felvételről becsült fényesség­értékét ~ jelzi. (A fényesség­adatok általában a mérés előtti év WDS katalógu­sából valók, míg a felső ablak WDS-adatai a tárgyéviek. Az elenyésző számban előforduló eltérések ebből adódhatnak, mivel a WDS-t folyamatosan korrigálják.)

A sorok végén található kapcsok további információkat biztosítanak számunkra.
W - a WDS katalógus adatait mutatja meg a táblázat felső ablakában, az adott párra pozícionálva. A sorok végén zárójelben olvasható évszám a WDS kiadási időpontját jelzi, ahonnan az adat származik.
N - a párra vonatkozó saját megjegyzés, kiegészítés megtekintését teszi lehetővé a táblázat felső ablakában, az adott párra pozícionálva. Ezek legtöbbször az utolsó - WDS-ben megjelent - méréshez viszo­nyított jelentősebb változásra, vagy valamilyen ellent­mondásra, problémára hívják fel a figyelmet. A fejlécben látható Tájékoztató a megjegyzésekről ikonra kattintva a megjegyzés-táblázat végén található tájékoztatót olvashatjuk el.
I - általában a szűk környezetnek megfelelő rendszer (eredeti) CCD felvételét nézhetjük meg a kép méretének megfelelő ablakban; ebből következően több párnál ugyanaz a kép jelenhet meg. Mindig az utoljára kiválasztott négy kép hívható elő a böngésző segítségével; a popup ablakok a képernyőn a megfelelő helyre mozgathatók.
A képek alapvetően mérési céllal készültek, nem az adott kettős vagy rendszer bemuta­tására, így sok esetben egyes mért komponensek a mellékelt képeken nem (vagy csak nagyon nehezen) látszanak az adott skálázás mellett. A honlapra kerülő képek át lettek fordítva negatívba, olyan kivágással, hogy lehetőleg minél kisebb helyet foglaljanak el. Ez tovább ront a "látványon". A képkivágások változóak, ahol a mért rendszer környe­zetében nem volt az eredeti képen más csillag, ott minimális méretű a kép. Ahol van további, pontos helyzet­azono­sítást segítő csillag az eredeti képen, ott a jellegzetes csillag­környezet lehetőség szerint meg van hagyva. A csillagkép rövidítése és az északi irány minden képen jelölve van. A rendel­kezésre álló hely függ­vényében a képe(ke)n látható rend­szer(ek)ről minél több, azono­sítást segítő feliratozás kapott helyet. Ahol a kettős vagy rendszer mély-ég objektumban szerepel, az is jelölt. Vala­mennyi képen egységes a képskála, kb. 0,6"/ pixel.


A CCD-technika részleteiről az egyik cikkben olvashatunk.
Akit részletesebben érdekel a kettőscsillagok Berkó Ernő által kialakított CCD-s mérése, olvassa el ezt a cikket!