Papp Sándor, Kecskeméten élő 54 éves nyugdíjas vagyok.


A csillagászattal valamikor 1962 táján kezdtem ismerkedni egy Anstach gyártmányú, 40 mm-es akromát objektívekkel szerelt színházi látcsővel. Rájöttem, hogy a kis látómezejű, bár jó leképzésű látcső egyik oldalát át kell alakítani. Ezt egy 10 mm-es lencsékkel szerelt szimmet­rikus okulárral meg is csináltam. A hibrid kistávcső Kepler-oldala 16x-os nagyítást adott, és hogy Kulin Gyurka bácsit idézzem: "A kép ragyogóan tiszta és éles volt". Ez a pici műszer segített az alapvető észlelési élmények megszerzésében. Hamarosan kaptam egy 50/300-as MOM gyártmányú akromátot is, ami valóban alkalmas volt kissé komolyabb nézgelődésre is.

Gimnazista éveim alatt bevallom mégis sokkal inkább érdekelt a versenyszerűen űzött asztali­tenisz és a lányok... Érettségikor osztály­főnöknőm "figyel­meztetett", hogy a Pestről érkező elnöknőnél valakinek produkálnia kéne, s így úgy tűnik nem csak az égiek keze volt benne, hogy a lehetséges csilla­gászati tételek közül az egyiket húztam, de tanárnőm hamarosan az optikai távcsövek témáját kezdte feszegetni. Kb. fél órányi szünetet kaptak az utánam követ­kezők, én pedig jelest. Másnap az igazgatói irodában a gimnázium padlására invitáltak, ahonnan öcsémmel alig tudtuk hazacipelni az ajándékba kapott, kb. egy mázsás erőd­perisz­kópot. Ennek váltható objektívjei 76/360 és 76/280 mm-esek voltak. A távcső eredeti formájában csilla­gászati észlelésre alkalmatlan volt, ezért az objektíveket a nyújtó tagokkal, plusz a nagy látómezejű Erfle okulárral könnyű műanyag tubusba szereltük meg. Ehhez elég volt egy össze­csukható fa fényképe­zőgépállvány.

A sors furcsa fintora, hogy ezzel a távcsővel sem voltam elégedett, ezért az Urániából rendel­tem egy 150/1500-as tükröt... A tükör két héten belül megér­kezett, másik két hét kellett a tubus, egyebek össze­hozásához. Ezt követően még 16 db (!) 10-30 cm közötti Uránia tükröt építettem meg, sajnos közülük egy sem érte el azt a szín­vonalat, amit jelenlegi ismere­teim szerint egy amatőr távcső főtükrétől elvárnék.

1976-ban költözött Kecskemétre Újvárosy Antal, aki képzett amatőr észlelő és kiváló rajzoló volt. Majdnem minden észlelési technikát tőle tanultam meg.

Papp Sándor 244/1195-ös Newton távcsövével
Egy éven belül egy új barát; Berente Béla került Kecskemétre. Ő készítette el a ma is használt 244/1195-ös Newtonom főtükrét 1982 jún. 10-ére. Majdnem 33 éves voltam ekkor. Újvárosy Anti hamarosan össze­hozott az Albireo főszer­kesz­tőjével, Szent­mártoni Bélával. Antival és Bélával jó néhány ún. expe­díciós észlelőutat terveztünk és kivite­leztünk az akkori öreg Traban­tommal. Kedvenc témáink a mély-ég és a kettősök észlelése volt. Az egyik ilyen alkalomra kerékpárral lejött Pestről Mizser Attila, aki már akkor is a válto­zóészlelés szerelmese volt. Attila formálisan sohasem csábított változózni, de igaz, hogy 1982-től napjainkig több, mint 52000 válto­zóészlelést végeztem.

Észlelőtársaim és barátaim közül Vaskúti Györgyöt valóban én beszéltem rá, hogy az Albire­otól történő leválás után vállalja el a Meteornál a kettős­csillag­rovat gondozását. Részemről ekkor már ugyanott a mély-ég rovatot vezettem 1984 ősze óta. Sok közös élményünk van és ki tudja hány levelet váltottunk az e-mail korszak előtt.

Az idő azonban mindkettőnk fölött eljárt egy kicsit. Gyuri után én is örömmel adtam át a rovatot 1999 február­jától a CCD technikát is alkalmazó, nálam nagyobb munka­bírású Berkó Ernőnek, aki mellesleg ma már nemzetközi szintű kettős­csillag-észlelő. Munkájához ezután is sok sikert kívánok. Mivel egészségi állapotom (a szemem) nem éppen kiváló, ezért az elektro­nikus kommu­nikációban nem jeleskedem. Remélem még néhány évig észlelőként módom lesz részt venni az amatőr­csillagászok munkájában.