Az Interneten már két hónapja megjelent az IAU COMMISSION 26 (DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 178 (OCTOBER 2012) körlevele. Az ott közölt 26 binary valójában csak 25, ugyanis a COU 247 azonos adatokkal megjelent már az előző számban is (emiatt a táblázatban nem is szerepel). Közülük 15 korábban is ismert rendszer újraszámítása.

A mostani körlevél párjai közül arányában a szokottnál több, számszerűen hat binary jöhet szóba az amatőrök számára (vizuálisan): közülük egy hazánkból nem látható, két Farkas csillagképbeli pár pedig kulmináláskor sem emelkedik 10 foknál jobban a horizont fölé: szabad déli égboltnál és jó légkörnél közülük inkább a HWE 78 AC észlelése lehet sikeres, mivel szög­távolsága 1,4". A három északi égbolton elhe­lyezkedő binary közül Burnham és Hussey 1-1 párja valamivel tágabb 1"-nél, míg a STF 2579 majd' 3"-es. Ennek észlelésére nem hiszem hogy szükséges lenne külön ráirányítani a figyelmet, mivel főcsillaga nem más, mint a Hattyú csillagkép delta jelű fényes csillaga; már William Herschel is észlelte, és az I osztályba ("nehéz") sorolta be 94-es sorszámmal. Ha nem is számtalan, de számos megfi­gyelése érkezett be róla a Meteor kettős­rovatához, egy alkalommal közlésre is került közülük néhány. Talán annyit érdemes itt említeni, hogy a rendszer WDS-ben szereplő 7 komponense közül vélhetőleg nagyobb bravúr meglátni bármelyik halvány kísérőt, mint a főpárt.

A BU 1082 nevű kettős – ha lehet ilyet mondani – igazi amatőr binary. Bayer listájába ugyan nem fért bele, de Flamsteed katalógusában 78-as számot kapott az Ursa Maior csillagképben, így a fényesség, helyesebben szólva fényes­ség­különbség inkább gátolja, mint segíti a felbontást. Azért is neveztem igazi amatőr binarynak, mert 105 éves periódusa folytán emberi időléptékben gyorsan változnak a paraméterei: 123 évvel ezelőtti felfedezése óta a két csillag egyszer megkerülte a közös tömegközéppontot. Jelenleg szorosodik, 10 év múlva már csak 0,5" lesz a két tag távolsága. Ettől függetlenül magyar amatőrök korábban 3 észlelést is beküldtek róla a kettős­rovathoz, de közlésre még nem kerültek.

A mintegy 34 fényévre lévő HU 644 mindkét tagját tekintve a 9m-s fényesség-kategóriába tartozik, és szintén cirkum­poláris, a Vadászebek csillagképben kereshető fel. Periódusa 50 évnél valamivel kevesebb, ezért a WDS felfedezéskori és legutolsó mérési adatai egyszerűen nem hasonlíthatók össze (természe­tesen igaz ez a BU 1082-re is). Másrészt a pálya inklinációja nagy, a látóirányunktól csak 4,5 fokkal tér el, ennek követ­kez­tében 2010-es lokális maximumát követően rohamosan szorosodik. Jelenleg felbontása egy jó minőségű távcső számára nagy nagyítással, jó okulárral nem jelenthet megoldhatatlan feladatot, de 2018-ban a szög­távolság 0,2" alá csökken.

A megfi­gyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.

WDS azonosító ADS Kettősnév 2013 Korr.
szám.
PAo S"
00324+0657 449MCA 1 Aa,Ab267,10,146
02382+4604 1992A 1278 305,90,187*
02396-1152 -FIN 312 68,80,090*
04093-2025 -RST2333 182,90,327*
04163-6057 -GLE 1 208,10,334*
05272+1758 4038MCA 19 Aa,Ab 77,00,087*
05272+1758 4038MCA 19 Aa,Ab 72,30,068*
08286+3502 -WOR 19 202,50,522*
09123+1500 -FIN 347 Aa,Ab 90,80,072*
09474+1134 -MCA 34 30,10,131
11053-2718 -FIN 47 AB 41,00,123
13007+5622 8739BU 1082 105,91,042*
13198+4747 8862HU 644 89,91,249*
14077-4952 -SLR 19 325,11,173*
15122-1948 9532B 2351 Aa,Ab315,30,132
15313-3349 -HWE 78 AC 120,51,447
15457+5040 9781HU 657 178,70,452
16057-3252 -SEE 264 AB 15,50,795
17372+2754 -KUI 83 AB 253,50,236
17591+322810954HU 1185 141,00,378*
19035-6845 -FIN 357 84,70,202*
19411+1349 -KUI 93 316,00,168*
19450+450812880STF2579 AB 218,82,702*
20154+6412 -MLR 60 AB 153,90,148
22553-4828 -I 22 AB 175,30,532
23568+044417111A 2100 255,50,366*


Vaskút, 2013. 01. 26.