2009-ben katalogizált anonim észlelések

Anonim észlelések V.

A WDS katalógus 2010. január 1-jén megtörtént letöltése után a szokásos feldol­gozás során örömmel tapasztaltam, hogy az anonim kettőseim száma ismét csökkent kettővel; talán nem teljesen véletlen, hogy mindkettőt Berkó Ernő barátom fedezte fel a kettősvilág számára. A két eset kapcsán először nem gondoltam önálló írásra, de miután korabeli rajz is van, valamint a felvételek is rendelkezésre állnak, úgy döntöttem, hogy engedek az írói csábításnak...

BKO 330 számon katalogizált anonim felvétele

1985. május 12-én közepes minőségű égnél a megfi­gyeléseket a Rák csillagképben fejeztem be. Utolsó előttiként a Σ 1188 könnyű kettős került sorra, de mellette feltűnt egy másik pár is "(75x:) ... kelet-délkeleti irányban. Igen halvány, 20-25" közötti szög­távolságú csillagpár. 90x: PA 100o, 10/11m (nagyon bizonytalan)."

22 évvel később Berkó Ernő Canon digitális kamerával a területről felvételeket készített, és ennek a kettősnek is meghatározta a paramétereit, amit a JDSO 2009. évi 1. számában megjelentetve, onnan bekerült a WDS katalógusba is. A felvételt mellékelten közlöm; a kamera érzékelő felületének nagyságára jellemző, hogy még a STF 1188 is látható a kép szélén. A publikálás idején Anonim 28 névvel jelölt csillagpár a keresztségben a BKO 330 nevet kapta.

Közel öt évvel az előző észlelésem után egyik este egy rövid programot bonyolítottam le a Geminiben. Ma már nem állapítható meg egyértelműen, hogy Kocsis Antal kért meg a beküldött kata­logi­zálatlan pár ellenőrzésére (az ő leírását sem áll módomban idézni, mert a 2009 Húsvétig nálam lakó archívumot átadtam az Egyesületünknek), vagy én magam voltam kíváncsi a területre. Anti is vállalkozó szellemű volt, mert kata­lógus­adat ismerete nélkül, pusztán az Uranometria kettősjele alapján kereste fel az objektumot. Mindenesetre a rovat­vezetői utánanézés indokoltnak bizonyult a későbbiek során. Észlelőnaplómban a következő feljegyzés olvasható:
"VGy 214 Gem (07222+2002): A 61 Gem-től DNy kb. fél fokra levő Kocsis A. által észlelt (?!) csillag, az Urano­metriában kettősként jelölve; 90x, 220x: társ nem mutatkozik. De a LM vázlaton jelölt csillag (VGy 215, 07219+2010) halvány pár: 10/10,5m, PA 250o, szögtáv 10-12". 90x is elég jól hozza! (Ez a Kocsis Anti által beküldött pár.)"

A helyzet 2-3 évvel később tisztázódott, amikor birtokomba került a WDS kettős­kata­lógus. Az Urano­metriában kettősként jelölt csillag ugyanis a HU 706 névre hallgat, és a 0,7" szög­távolságban elhe­lyezkedő 10 magnitúdós kompo­nensek nem azonosak a látottakkal; felbontásukra a fentebb írt alkalommal, közepes légköri nyugodtság mellett semmiképpen nem volt esély. A mindkettőnk által leírt széles kettős Berkó Ernő 2007-es mérése után került a WDS katalógusba BKO 327 számon. A felvétel alább látható. Bár nagy jelentősége nincsen, mégis felhívom a figyelmet arra, hogy a látómező vázlat a vizuális észlelésnek megfelelően fordított, míg a digitális képen felfelé van észak. Itt látható egy jóval halványabb csillagpár is, ami BKO 326 néven került lajstromba.

A VGy 215 LM vázlata BKO 327 néven katalogizált kettős felvétele

A szerző által készített vázlat 1990. április 28-án

VGy 215=Anon. 25=BKO 327
Berkó Ernő 17 felvételből átlagolt képe 2007,263-kor készült.

Vaskút, 2010.01.23.