BLL 16 (BUP)

Jelen írásomat egy vallomással kezdem: a csillagászati megfi­gyelésekkel - szubjektív okokból - jó ideje mélyponton vagyok, de az ezt ellensúlyozó karosszék-csillagászattal sem foglalkozom olyan mértékben, mint korábban. Ebből az állapotból, úgy tűnik, sikerült kibillentenie Berkó Ernő barátomnak, aki néhány napja jelezte, hogy  a tavalyi kettős­mérései között van egy olyan pár, amit meg kellene vizsgálni a saját­mozgás tekintetében. Ez a cím szerinti BLL 16 nevű objektum. A rendelkezésre álló kata­lógus­adatokat elemezve úgy gondoltam, hogy itt az alkalom a honlap röpke frissítésére is...

A csillagpár kettős­kata­lógusba kerülése a főcsillag jelentős saját­mozgásának követ­kezménye, ezért szerepel Burnham speciális p.m. gyűjteményében. Innen került a WDS első, 1984-es kiadásába 05460+3717 azonosítóval BUP néven, sorszám nélkül. További kettős­észlelők lajstromainak feldol­gozása után, Ball 1880-as első mérése nyomán neve BLL 16-ra módosult. A főcsillag 7,3m-s fényessége folytán a Hipparcos katalógusba is bekerült 27207. sorszámon, így pozíciója és saját­mozgás adatai is nagy pontossággal ismertek: az utóbbi rektasz­cenzióban 488,1 mas/év, deklinációban -509,5 mas/év. 67 fényév távolságban lévő, K0 színkép­típusú fősorozat­beli csillag. A 11m-s társ katalógus­száma GSC 2417 368.

Mint kettős nyílt; a felfedezéskori 2,5 ívperc távolság napjainkra 1,2 ívpercre csökkent. A nagy szög­távolság az IDS formátumát használó első időkben a WDS-ben hibát okozott, ugyanis a megfelelő megjegyzés-kód hiányában az első és utolsó mért szeparáció 100"-cel kevesebb lett. Az utolsó mérés ezen hibáját már 1996-ban korrigálták, de az 1880-as mérés helyes adata csak a 2001-es WDS-ben jelent meg. Az első kiadásokban két mérés, az 1880-as és az 1909-es volt feldol­gozva, később egy 1954-ben végzett észlelés is bekerült. A paraméterek rendre: 148,3" - 114o, 129,3" - 111o, 104" - 104o. Az alábbi felvételt Berkó Ernő készítette 2007-ben, és róla 72,24"-es szög­távolságot és 89,82o pozíci­ószöget állapított meg.

A BLL 16 Berkó Ernő felvételén

A korábbi gyakorlat szerint számítógépen megrajzoltam a főcsillagot és a társat, majd a főcsillag saját­mozgásból adódó pozícióit (az ábrán piros színű keresztek) a három régebbi és Ernő 2007-es időpontjaira. Ezt követően a kísérőt állandó helyzetűnek tekintve felrajzoltam a főcsillag helyzetét a méréseknek megfelelően. És itt jött a meglepetés: a számított és mért helyzetek között szisz­tematikus eltérés mutatkozott!
A továbbiak olvasása szak­csillagászok számára nem ajánlott ;-). Tisztában vagyok azzal, hogy a katalógusban kerekített adatok szerepelnek, valamint pontosságuk sem ismert. Mégis kíváncsi lettem arra, hogy a főcsillag számított pozícióiból kiindulva a társ helye hogyan alakul? Az eredmény a jobb oldali nagyított részlet­rajzon látható: az 1954-es mérés ugyan eléggé kilóg a sorból, de a másik három és a GSC pozíció alapján feltéte­lezhető, hogy a társnak is mérhető saját­mozgása van. Ez az 1880-as első és Berkó Ernő 2007-es méréséből számítva 35 mas/év mértékű, ahol smRA -11 mas/év, smD -33 mas/év. A saját­mozgás esetleg magyarázza azt is, hogy a csillag miért lett a GSC-ben non-star objektumnak minősítve.

A BLL 16 saját­mozgása A társ feltételezett sajátmozgása
A BLL 16 rendszere
(a főcsillag zöld színű egyenese a saját­mozgása 100 év alatt)
A társnak a GSC (kék csillag) és a mérések szerinti pozíciói;
az utóbbiak idő szerint sorszámozva.

A BLL 16 főcsillagának további érdekessége, hogy a jelenleg a B komponenstől délre, kissé távolabb elhe­lyezkedő, fotogra­fikusan egy tized magnitúdóval halványabb GSC 2417 617 számú csillagot 2120-ra 8"-re közelíti meg, amit sajnos a ma élő amatőrök már nem észlelhetnek...

Vaskút, 2008.07.19.