A szemünknek higgyünk,

avagy a FOX 209  WLY 17-té válása

Idősebb embereknél gyakori, hogy életük egy-egy érdekes epizódját lépten-nyomon elmesélik; én is már biztos említettem írásaimban valahol kettős­észlelési tevékenységem első ilyen emlékezetes esetét a STF 400-ról, amely a Zsiráf csillagképben található. 1982 novem­berében már nem voltam kezdő kettős­észlelő, és többé-kevésbé program szerint végeztem a megfi­gyeléseket. Katalógusok abban az időben nem nagyon voltak: én a Bajai Csillag­vizs­gálóból kaptam kölcsön a Coeli katalógust, amelynek kettősrészét dia anyagra repro­dukáltam. Ez a lista nem amatőr célokra készült, így a benne szereplő objektumok egy része számomra reménytelen eset volt. A fenti párt 20 centis Newtonommal 220-szoros nagyítással vettem célba, és bizony a "bontja PA 270 felé??" feljegyzés két kérdőjele abból a szempontból érthető, hogy az ismert 1958-as mérés szerint a kompo­nensek szög­távolsága 0,6" lett volna. Tanácsért fordultam Papp Sanyi barátomhoz, aki postafordultával a BCH alapján az 1962-es 0,7" - 254o paramétereket küldte meg. Ez már közelebb volt a látottakhoz, de a megfi­gyelést mégsem mertem beküldeni az Albireohoz, Szentmártoni Bélának... Abban az időben az amatőrök körében a standard szoros pár a Lyra kétszer kettőse volt; a Berente-Papp-Vaskúti társaság 1"-en belüli észlelései  - házi készítésű tükrökkel illetve távcsövekkel! - nyilvános kétkedés tárgyát képezték... A STF 400-ról azóta tudjuk, hogy főpárja binary rendszer, így a paraméterek változása egyértelmű.
Ezen kis kitérő után térjünk át a címbeli trió történetére!

Berkó Ernő barátom 2000 júniusában már szorgalmasan gyarapította az általa megfigyelt kettős­csillagok számát: ekkor éppen a Herkules csillagképben kereste fel a távcső- és észlelő­próbáló párok mellett a nagy többség számára érdektelen, de legalábbis messze elkerült rendszereket. A Lewis-lajstromban 17-es sorszámot viselő pár az előző, míg a harmadik komponenssel az utóbbi kategóriába sorolható.
Lássuk Ernő feljegyzését!

"2000.06.11. 20 T Nappal homályos hőség, este a Holdon csak ritkán kiélesedő kép. Kettősökre sem volt túl jó a nyugodtság, de türelemmel ki lehetett várni szép pillanatokat. Az erősödő holdfény miatt egyre több halvány kettősről kell lemondani. Újból a 20 T-vel észleltem, csak a rend kedvéért megjegyezve, hogy ezen a távcsövön nincsen kereső.
S= 7-8, T= 3+Hold. 21:40-00:25 között észleltem. A hőmérséklet 21->19oC."

(Az este utolsó észlelése:) "L17 Her 158x: (AB) Sárgásfehér, kissé eltérő, szoros, halvány pár. PA 290.
FOX 209 ?  (C) Laza, hasonló fehér csillag követi PA 120 felé, kb. 11,5m fényes, szűk 1 ívpercre. Az adatok nem stimmelnek, kontroll kell."

"2000.06.12. 35,5 T
L 17, FOX 209 Her, 420x: (AB) A tegnap látottakat tudom csak megerősíteni. (AC) Van egy távoli, 11m körüli csillag PA 210 felé, de ez kb. 3'-re van és fényesebb az általam PA 120 felé lejegyzett (most is szépen látszó) társ."

A dolog akkor ennyiben maradt; a magyarázatra 2008-ig kellett várni. A frissített WDS verziót letöltve és elemezve beigazolódott, hogy hibák mindig az ember alkotta katalógusokban vannak, nem az égbolton. Kiderült, hogy a FOX 209 szerinti csillagpár létezik, de NyÉNy-i irányban, egy fokkal távolabb, a J 753 rendszer AC párjaként.
Az L 17 Ernő által észlelt kísérőjét is kata­logi­zálták WLY 17 számon. A WLY névkód gazdája, E.O. Wiley az USA egyik kansasi egyetemén professzor, szakmája szerint biológus. A Remote Astronomical Society Obszer­vatórium (Mayhill, Új-Mexikó) Takahashi Mewlon 300 Dall-Kirkham Cassegrain reflektorával végez Ernőéhez nagyon hasonló kettős­méréseket, annyiban, hogy objektumait szintén a USNO-WDS elhanyagolt kettősei listájából válogatja, és a mérési eredményeket a Journal of Double Star Observations-ban teszi közzé, onnan kerül a WDS-be. Az L17 rendszert 2006 nyarán észlelte, és a 2007. nyári számban jelent meg. A WDS-be válogatás során egy korábbi, 2000-es mérést is találtak a szerkesztők.

Vaskút, 2009. január. 15.
Nyomtatásban megjelent: Meteor 2009/6.