STI 1445

Kedvenc témám a kata­logi­zálatlan csillagpárok megfi­gyelése, feljegyzése. Cikkeimben ezzel kapcso­latban általában mindig felhívom a figyelmet arra, hogy a legfontosabb szempont az objektumok későbbi, egyértelmű azonosít­hatósága. Ez sajnos nem egyszerű feladat: a Cassiopeia-beli STI 1445-nél arra láthatunk példát, hogy még a szakcsilla­gászok munkájában is előfordulnak kérdéses esetek.

A WDS első, 1984-es kiadásában azt találjuk, hogy a koordinátán alapuló azonosító 00508+5436; ez a következő, 1996-os kiadásban 00508+5437-re változott. Mivel Stein halvány csillagokból álló párokat kata­logi­zált, ezért általános (BD) csillag­katalógusra való hivatkozás nem áll rendel­kezésre, ami tovább nehezíti a kettős egyértelmű azonosítását az égbolton. (Ilyen szempontból pozitívan különbözik a WDS-től az európai CCDM kettős­kata­lógus, amely ugyan jóval kevesebb párt tartalmaz, de ezek mind ellenőrzött, pontos koordinátával megadott objektumok.) A probléma végleges megoldása érdekében 2002-től feltüntetik a pár (nem a rendszer!) főcsillagának rektasz­cenzióban tized időmásod­perc, dekli­nációban ívmásod­perc pontosságú 2000-es koordinátáját. A munka jól halad, a százezernél több bejegyzés több mint 90 %-ánál már rendelkezésre áll ez az adat. Sajnos bonyolítja a helyzetet, hogy a pontos koordináta megál­la­pítása nem minden esetben jár­(hat) együtt a koordinátából képzett 10 karakteres WDS-azonosító egyeztetésével, módosításával. A STI 1445 kettősnél a 00h 50min 46,0s és +54o 45' 42" pozícióból adódó 00508+5446 sem jelent meg azonosítóként, pedig a kilenc ívperc eltérés egy ilyen halvány és széles párnál, a Tejút csillagdús sávjában - nyugodtan kijelent­hetjük - szinte lehetet­lenné teszi az egyértelmű azonosítást!

Berkó Ernő esetében is ez történt: 2003. december 10-én CCD kamerával a 00508+5437 pozíció környékén kereste a STI 1445-öt, és 2,5'-cel keletebbre talált egy szóbajöhető csillagpárt. A WDS-ben egyetlen mérés szerepelt: 12,3m és 13,3m fényességű kompo­nensek 11" távolságban, 306 fokos pozíci­ószöggel 1917-ben. Ernő felvételének kimérése 27,8"-et és 297,5 fokot ered­ményezett: ez a szög­távolságot tekintve jelentős különbség, de ha a távolodás az egyik vagy mindkét csillag saját­mozgása folytán történt volna, akkor - ha a tagok mozgásának iránya ellentétes - ehhez mindössze 200 mas/év relatív sebesség szükséges, ami nem ritkaság. Így szóba sem került, hogy nagyobb területet kutasson át a kata­lógus­adatnak jobban megfelelő párt keresve. Bár 2000-ben megszületett a második mérés is  (11,1" és 314o), de ez a felvétel idején nem volt ismert, mivel csak 2004-ben került bele a WDS-be.

STI 1445 (Berkó E. CCD felv. 2003) STI 1445 (DSS kép) A WDS pontos pozíciójának megfelelő Guide részlet
Berkó Ernő CCD felvétele
a 00511+5437 pozíciónál
DSS kép
a 00511+5437 pozíciónál
(5'x5', észak lent)
Guide részlet
a 00508+5446 pozíciónál
(20"x20", észak lent)

Hogy ne maradjunk adósak a fentebb említett azonosít­hatósággal, Berkó Ernő amatőr­társunk a GSC 3659 1720/686 jelzésű csillagokat észlelte, míg a WDS által megadott pontos pozícióban a GSC 3659 1570/50 sz. non-star objektumok találhatók. Az utóbbi helynek további érdekessége, hogy a főcsillagtól PA 158 irányban 8,7"-re (tehát a B tagtól közelebb) is van egy szintén non-star objektum (GSC 3659 1118), amely fotogra­fikusan csak 0,2 magnitúdóval halványabb B-nél; kérdés, hogy a 2000-es megfi­gyelésnél ezt miért nem mérték?

Összegezve az eddig leírtakat: a WDS karbantartói az eredeti, de még ma is élő koordinátától eltérően egy 9'-cel északabbra lévő párt tekintenek a STI 1445 jelzésű párnak, ezért - ha a USNO-ban elfogadják Berkó megfi­gyelését - a BKO névkódú kettősök száma eggyel szaporodik. Ebben az esetben WDS-azonosítója 00511+5437, a pozíci­ószög - a GSC fényes­ség­adatai szerint - 297,5 fok helyett 117,5 fok.

Vaskút, 2005. június 3.

Június 1-jén értesítést kaptunk Brian D. Masontól, a Washington Double Star Program menedzserétől, hogy az angol Webb Society Double Star Section 2005-ben megjelent 13. sz. körlevelében szereplő kettős­csillag méréseket felvették a WDS-be; itt jelennek meg már harmadik éve Berkó Ernő CCD felvéte­leinek kimért adatai. A katalógust az Internetről június végén töltöttük le, és kicsit szomorúan láttuk, hogy Ernő mérését minden megjegyzés nélkül az STI 1445 utolsó méréseként vették fel, annak ellenére, hogy a fent részle­tezett körül­ményekre felhívtuk a figyelmet. Nem sokkal később e-mailben tájékoz­tattuk Mr. Masont a problémáról, amelynek eredménye képpen korrigálták a hibát, és BKO 161 néven új kettősként szerepel a felfedezés.
2005.08.02.