Binary rendszerek efemerisz számítása

A Magyar Csillagászati Egyesület Kettőscsillag Észlelő Szakcsoportja megrendelésére készült néhány éve az Orbit nevű, Windows operációs rendszer alatt működő számítógépprogram, amely az adatbázisában található binary rendszerek látszó pályájának grafikus megjelenítése mellett kiszámítja a szög­távolság és a pozíci­ószög értékét tetszőleges időpontra. A szoftvert egyrészt a szakcsoport vezetőjétől kaphatták meg az érdeklődők, másrészt a 2003-ban megjelent második MCSE CD-n is megtalálható. Hivatalos adatállománya a USNO 6. vizuális binary pályakatalógusa, amely folyamatosan bővül, ha a téma természeténél fogva az amatőrök szempontjából nem is olyan rohamosan, mint az egyéb adatbázisok. Ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy a három éve készített adatállomány megérett a frissítésre, ezért körülnéztem a katalógust gondozó Washingtoni Tengerészeti Obszer­vatórium honlapján. Az új megfi­gyelési módszerek adta lehetőségek kihasználása érdekében (sajnos) ez év tavaszán jelentősen megváltoztatták a katalógus szerkezetét, és így a korábbi egyszerű módszerrel nem állítható elő belőle az Orbit programhoz szükséges formátumú fájl. Vígasztaló azonban, hogy az egyre inkább szaporodó extrém kis- vagy nagyperiódusú rendszerek az észlelő amatőrök számára általában érdektelenek. A fentiek miatt a jelenlegi frissítést a rendelkezésemre álló 2003. novemberi katalógus felhasz­nálásával készítettem el, amely 65-tel több pályát tartalmaz, mint a korábbi.

Az Orbit program különálló adatállományból dolgozik, és lehetővé teszi a kiválasztást is. Mivel az első adatfájl rektasz­cenzió sorrendű volt, ezért saját részemre másikat készítettem. Ez egy amatőrök számára könnyebben kezelhető névrendszeren túlmenően a régi, új számítás követ­kez­tében elavult pályaelemeket is megtartotta, valamint az IAU Commission 26 körleveleinek követésével a legújabb pályák használatát is lehetővé tette. Megjegyzem, hogy van néhány tucat olyan binary rendszer, amely itt nem szerepel, csak a 6. katalógusból készített állományban.

A továbbiakban honlapomon lehetőséget szeretnék biztosítani arra, hogy az Orbit programot használó érdeklődők a fent említett két adatbázist letölthessék. (A két állomány külön-külön tömörítve van; letöltés után az Orbitnak megfelelő könyvtárba kell kicsomagolni.)

Orbit programhoz szükséges adatállományok:
USNO 6. binary kat.
(2003.nov.)
Saját válogatás
(2010. november 24.)

A saját össze­állítású állomány folyamatos frissítését tervezem; az új pályákat ismertető körlevél négy havonta jelenik meg, de a változásra a szokásos módon felhívom majd a figyelmet. A USNO katalógusán alapuló állomány frissítését a fentebb leírt ok miatt a továbbiakban nem tudom vállalni.

Vaskút, 2005.09.25.Az Interneten a közelmúltban megjelent IAU COMMISSION 26 (DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 172  (OCTOBER 2010) körlevélben közölt 24 binary 25 új pályája közül tizenhárom a korábbi pontosítása.
Jó hír a kettősészlelő amatőrök számára, hogy ebben a számban négy olyan rendszer is van, ami viszonylag könnyen megfigyelhető: ilyenre nem emlékszem, amióta ezt a "rovatot" készítem.
Rektaszcenzió szerinti sorrendben első közülük Burnham BU 741 jelű rendszere a Fornax csillagképben. Mivel horizont feletti magassága még deleléskor sem éri el a 20 fokot hazánkban, ezért megfigyelésre legkedvezőbb esti időszaka március. A 8 magnitúdós komponensek látszólagos távolsága a felfedezéskori 0,6"-ről napjainkra 0,9"-re növekedett, ami egy jó minőségű, 15-20 centiméter apertúrájú műszer számára nem jelenthet nagy feladatot, ha a légkör kellően nyugodt. De kis távcsővel rendelkezőknek is érdemes felkeresni, mivel a C taggal igen könnyű, 30"-es párt alkot, melyet James South katalogizált S 423 néven. És ha valakinek ez még kevés lenne, akkor megpróbálkozhat a C-től 5" távolságban lévő, ám csak 12m-s D komponens azonosításával, amely a HDS 379 nevet viseli annak következtében, hogy a Hipparcos program keretében került felfedezésre.
Majd' négyszer szélesebb a STF 2026, amely napjainkra 3,4"-re tágult, de 1,5-2 magnitúdóval halványabb csillagok alkotják. A Herkules csillagképben található, így akár kellemes nyári éjszakát is választhatunk a becserkészésére. A Sárkány csillagképben a Bayertől μ betűjelet kapott pár a kettőskatalógusokban STF 2130 néven található. Mint fényes, cirkumpoláris objektum az észlelők kedvelt célpontja: a Meteor Kettőscsillag Szakcsoportjához számos leírás érkezett róla az elmúlt 25 év alatt, mégha nem is olyan közismert, mint az ε Lyrae.
A fentebbi Burnham párnál valószínűleg nehezebb - néhány század ívmásodperccel szorosabb és fényesebb - Otto Struve 338 számon katalogizált binaryja. Felfedezése óta 0,2"-et nyílt. Lewis L 16 jelzéssel vette lajstromba, és két további halvány és távoli kísérőt is mért: közülük a másfél ívpercre lévő 10,6m-s tag megpillantása nem okozhat problémát, és a kettős azonosítására is felhasználható.
Ha valamelyik amatőrtársam az olvasottak hatására észlelné a fenti párok valamelyikét, akkor nagyon örülnék neki, ha e-mailben értesítene. A megfigyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.

WDS azonosító ADS Kettősnév 2010 Korr.
szám.
PAo S"
00085+3456 -HDS 17 90,10,114
00320+2740 -COU 547 50,00,128
01158+0947 1016A 2102 114,80,211*
01277+0521 1158BU 1164 AB 221,20,039*
01409+0138 1323A 2404 7,30,221
02145+6631 -MCA 6 307,90,110
02572-2458 2242BU 741 AB 342,40,896*
03272+0944 -HDS 433 158,50,202*
04318-2407 -RST 2347 181,40,087
04395-4507 -I 1489 102,00,144*
06380-6132 -I 5 107,00,404
09005+3225 7124HU 718 45,00,273*
10423-3612 -JSP 418 139,40,480
11037+6145 8035BU 1077 AB 21,00,582*
16160+0721 9982STF 2026 17,93,418*
16420+7353 -MLR 198 68,30,247*
17053+542810345STF 2130 8,02,403*
17520+152010850STT 338 AB 165,40,830
18360+114411484STT 357 76,70,376*
19531-252813048B 454 327,50,112*
19531-252813048B 454 325,40,088*
19579+421613186STT 392 AB 156,70,135
20524+200814379HO 144 347,60,361
21051+0757 -HDS 3004 AB 37,00,223
21399+2737 -HDS 3083 3,50,138

Vaskút, 2010.11.25.